top of page

Om vertskapet

På Storli møter du ekteparet Toamma Bientie og Anne Berit Sætermo.

Toamma er oppvokst i en sørsamisk reindriftsfamilie med sterk identitet. Hans mor var en ivrig sløyder og hans bestefar en eminent historieforteller. Dette er en unik kulturarv som Toamma bærer med seg, og formidler gjennom gårdsturismen på Storli.

Anne Berit har med seg den lokale bondekulturen som hennes slekt har videreført på gården gjennom 200 år. Spesielt hennes farmor har vært en stor inspirasjonskilde og mentor for hennes interesser innen flere tradisjoner som veving og bakst.

Begge er utdannet pedagoger og er genuint opptatt av kunnskapsbasert historiefortelling og kulturformidling.

Unn deg en mat- og kulturopplevelse på Storli!

bottom of page